แมรี่ ป๊อปปิ้นส์ P.L. Travers

ISBN: 9789741402533

Published:

Paperback

224 pages


Description

แมรี่ ป๊อปปิ้นส์  by  P.L. Travers

แมรี่ ป๊อปปิ้นส์ by P.L. Travers
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 224 pages | ISBN: 9789741402533 | 3.42 Mb

วรรณกรรมเยาวชนยอดนิยมกวาครึงศตวรรษ แปลเปนภาษาตางๆ หลายสิบภาษา และสรางเปนภาพยนตร การปรากฏตัวของแมรี ปอปปินส ในฐานะหญิงสาวรางบอบบาง ผูรับหนาทีพีเลียงใหแกครอบครัวแบงคส นาอัศจรรยใจพอๆ กับชวงเวลาทีเธอจากพวกเดกๆ ไปนันแหละ เจน ไมเคิล คูแฝดจอหนกับบารบาราMoreวรรณกรรมเยาวชนยอดนิยมกว่าครึ่งศตวรรษ แปลเป็นภาษาต่างๆ หลายสิบภาษา และสร้างเป็นภาพยนตร์ การปรากฏตัวของแมรี่ ป๊อปปิ้นส์ ในฐานะหญิงสาวร่างบอบบาง ผู้รับหน้าที่พี่เลี้ยงให้แก่ครอบครัวแบ๊งค์ส น่าอัศจรรย์ใจพอๆ กับช่วงเวลาที่เธอจากพวกเด็กๆ ไปนั่นแหละ เจน ไมเคิล คู่แฝดจอห์นกับบาร์บาร่า ลูกของนายและนางแบ๊งค์ส ที่ แมรี่ รับผิดชอบในการเลี้ยงดู แน่นอน นับตั้งแต่เธอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน เหตุการณ์ประหลาดๆ ชนิดที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น โดยเฉพาะเด็กๆ แล้ว แมรี่ เป็นเหมือนแม่มดผู้เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามในขณะเดียวกัน ช่วงเวลาที่เธอเลี้ยงดูเด็กๆ เหล่านี้ เธอก็พาเด็กๆ ไปยังโลกที่ท้าทายจินตนาการตั้งแต่โลกของ สัตว์ ผู้คน การละเล่นที่ล้วนแต่ทำให้ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่พบเห็นและเรียนรู้ แมรี่ จะวางท่าทีปั้นปึ่งและเข้มงวดกับเด็กๆ แต่เธอก็เพียงต้องการให้พวกเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น ซึ่งเป็นผลให้การจากไปของเธอ นำความเศร้ามาให้เด็กๆ เพราะคิดถึงเธอ อย่างไรก็ตามจากการที่เธอเลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ ก็ทำให้พวกเขารู้จักกับความรักและรู้จักการให้ ในขณะเดียวกันก็เป็นเด็กที่รู้จักคิดและมีจินตนาการ ทั้งยังมีความหวังว่าวันหนึ่งเธอจะกลับมาหาพวกเขาอีก และอาจรวมถึงเด็กๆ ทั่วโลกที่ตกหลุมรักเสน่ห์และความสามารถของเธอEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "แมรี่ ป๊อปปิ้นส์":


vagabundohitech.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us