Python. Leksykon Kieszonkowy. Wydanie V Mark Lutz

ISBN: 9781322158327

Published:

ebook


Description

Python. Leksykon Kieszonkowy. Wydanie V  by  Mark Lutz

Python. Leksykon Kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz
| ebook | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | | ISBN: 9781322158327 | 8.64 Mb

Podr?czny przewodnik po j?zyku Python!J?zyk Python obecny jest na rynku od ponad 20 lat. Opracowany zosta? na pocz?tku lat dziewi dziesi?tych XX wieku i b?yskawicznie zacz zdobywa? uznanie programistow na ca?ym ?wiecie. Python sprawdza si?

doskonaleMorePodr?czny przewodnik po j?zyku Python!J?zyk Python obecny jest na rynku od ponad 20 lat. Opracowany zosta? na pocz?tku lat dziewi dziesi?tych XX wieku i b?yskawicznie zacz zdobywa? uznanie programistow na ca?ym ?wiecie. Python sprawdza si? doskonale w pisaniu skryptow oraz narz?dzi, a w du?ym projekcie tak?e nie zawiedzie oczekiwa?. J?zyk ten korzysta z automatycznego zarz?dzania pami?ci? oraz umo?liwia obiektowe i funkcyjne podej?cie do tworzonego programu.

Jednym z jego najwa?niejszych atutow jest bardzo silna spo?eczno programistow, wymieniaj?ca si? na bie co informacjami na temat praktycznych zastosowa? tego j?zyka. Dzi?ki temu uzyskanie odpowiedzi na trapi?ce Ci? pytania nie powinno stanowi? problemu.Je?eli jednak chcesz mie? zawsze pod r?k? sprawdzone ?rod?o informacji, ktore pozwoli Ci w ka?dej sytuacji rozwia? w?tpliwo?ci, to trafi?e? na doskona pozycj?.

Nale?y ona do serii Leksykon kieszonkowy i charakteryzuje si? niezwykle zwi?z?ym, przejrzystym uk?adem najwa?niejszych tre?ci oraz por?czn? form?. Znajdziesz tu szczego?owe informacje na temat typow wbudowanych, wyj?tkow, programowania obiektowego oraz przetwarzania nazw i regu? zasi?gu. Kolejne wydanie tej ksi ki zosta?o ulepszone i zaktualizowane o mnostwo nowych informacji, takich jak wykorzystanie Python Launcher w systemie Windows czy formalne regu?y dziedziczenia.

To doskona?e ?rod?o informacji na temat j?zyka Python!Dzi?ki tej ksi ce: poznasz podstawy Pythona zapoznasz si? z zasadami programowania w tym j?zyku poznasz typy wbudowane wykorzystasz standardowe modu?y b?dziesz mie? zawsze pod r?k? solidne ?rod?o informacji o PythonieNajlepsze rozwi?zania typowych problemow!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Python. Leksykon Kieszonkowy. Wydanie V":


vagabundohitech.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us